תאונות עבודה
צור קשר
שם
טלפון
דוא"ל
הודעה

תאונות עבודה
רשימה חלקית של מקרים בהן הגשנו חוות דעת:

א. פציעות בעבודה
 פציעת אצבעות ממשור שולחני בנגריה.
 הילכדות יד במכבש כיפוף.
 פציעה ממכסחת דשא ממונעת.
 היתפשות יד במכונת עירגול.
 קטיעת אצבע ממסוע להובלת מרצפות.
 לכידת כף יד במכונה לעיבוד אלומיניום.

ב. כאבי גב עקב הרמת משאות 
הרמת מיכלי גז.
 שינוע מכונת קירצוף רצפה.
 פריקת ארגזים ממשאית.
 הרמת גלילי בד במתפרה.
 הרמת שנאי (טרנספורמטור).ג.
נפילות
 נפילה ממדרגות שחוקות.
 נפילה מסולם.
 מעידה בדרגנוע בקניון (מדרגות נעות).
 נפילה מהליכון במכון כושר.
 נפילה מגג משאית-מיכל.
 נפילה מגג בית אריזה.

ד. שונות
 התחשמלות מכבל חשמלי.
 פגיעה במערכת הנשימה מעבודת ריתוך.
 פגיעה בעין מהתזת חומצה.
 פציעה ממוקש ישן.

tivonet